gallery/facebook_ee

Supervisioon

Supervisioon (töönõustamine) on süstemaatiline nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavatele professionaalidele: sotsiaaltöötajad; lastekaitsetöötajad; meditsiini töötajad; psühholoogid, psühhiaatrid ja terapeudid; haridustöötajad, sh erivajadustega lastega töötavate spetsialistid; ohvriabi töötajad ja kriminaalhooldajad; kohtutäiturid, prokurörid ja kohtunikud jmt.

Supervisioon aitab mõista  ennast oma töös. 

Supervisiooni  sisuks on professionaalse käitumise süstemaatiline seire ja peegeldamine, tagasisidestamine,  selgitamine, hindamine ja väärtustamine. Supervisioonil on erinevaid vorme: individuaalne supervisioon, grupisupervisioon, meeskonna supervisioon ja kogu organisatsiooni  hõlmav supervisioon. Supervisiooni tulemusteks on läbipõlemise ennetamine, professionaalse pädevuse/ kompetentsuse suurenemine, koostöö ja meeskonnatöö aranemine, töökorralduse ja juhtimiskvaliteedi parandamine, organisatsiooni eesmärkide tõhus saavutamine ning probleemide konstruktiivne lahendamine, klientidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõus.

Supervisiooni korraldus

Supervisioon on regulaarne ja jätkuv protsess, st, et supervisioone planeerides tuleks alustada vähemalt 5 kohtumisega. Individuaalse supervisiooni ühe korra kestvuseks on reeglina 1,5 tundi. Grupi või meeskonna supervisiooni ühe korra kestvuseks on 3-4 tundi. Samas on alati võimalik läheneda paindlikult ja leida just teile, teie organisatsioonile ja töö iseloomule sobiv sessioonide arv ja protsessi kestvus.tumine valitud superviisoriga ning vastastikuste ootuste ja vajaduste väljaselgitamine.

  gallery/tiina 2_20180126_145947

  Minu kogemus superviisorina

  Olen 13-aastase kogemusega superviisor. Alates 2013 aastast Rahvusvahelises supervisiooni ja coachingu instituudis (ISCI) superviisorite õpetaja. Minu klientideks on olnud Töötukassa töötajad (2012, 2013, 2014), sotsiaalhoolekande töötajad (2010-2011), sotsiaaltöötajad (2008), lastekaitsetöötajad (2013-2015), erikoolide personal (2006-2012), kutseharduskeskuste juhid, õpetajad ja tugipersonal (2010-2014), noorsootöötajad (2004-2015), kohtutäiturid (2009-2016), psühhiaatrid, psühholoogid, terapeudid (2014-2016).

  Olen panustanud supervisioonivaldkonna arengusse mitmel erineval moel:

  • ​olen Rahvusvahelise Supervisiooni ja Coachingu Instituudi (ISCI)asutajaliige, koos kolleegidega käivitanud aastal 2012 kodumaise ja eestikeelse superviisorite väljaõppe, töötan superviisorite koolitajana, olles väljaõppe põhiõppejõud, õppesuperviisor. Hetkel õpib ISCI kahes väljaõppe-grupis superviisoriks üle 30-ne õpilase. Suvel 2016 lõpetas esimene lend superviisoreid. ISCI tegemistest leiate rohkem infot meie kodulehelt: http://www.isci.ee

  • Koos ISCI kolleegidega olen Eestis väljatöötanud lastekaitsetöötajate supervisioonisüsteemi, seda piloteerinud ning toetanud supervisiooni-võivõimaluse sissekirjutamist lastekaitseseadusesse.

  Rohkem supervisioonist ja minu tegemistest: